16.5.2017 klo 12:04

Ekologisuus kunniaan

Painopalveluja tuottavissa yrityksissä ekologisuus korostuu, sillä järkevillä valinnoilla pystyy vaikuttamaan hiilijalanjälkeensä huomattavan paljon. Plusprintissä ekologisuus korostuu kaikissa valinnoissa ja myös asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa ekologisuuteen omilla valinnoillaan.

Digipainaminen säästää luontoa

Digipainamisen yleistyminen on jo itsessään vähentänyt alan kuormittavuutta ekosysteemille, sillä valtavat painokoneet ovat vaihtuneet huomattavasti pienempiin ja energiatehokkaampiin malleihin. Entisajan massiiviset kirjapainot alkavat olemaan historiaa, sillä konekannan kehityttyä myös tilantarve on vähentynyt. Plusprint onkin aina panostanut konekantaansa ja kaikki tuotantolaitteet ovat alansa ehdotonta huippua. Modernin laitteiston ylläpitäminen auttaa tietenkin tuottamaan asiakkaalle korkealaatuisia tuotteita, mutta myös säästämään energiaa.

Toimitusjohtaja Jari Kuivalainen kertookin, että Plusprintin tuotannon hiilijalanjälki on pyöreä nolla. Digitaalisessa painamisessa ei synny päästöjä, eikä myrkyllisiä jätteitä. Kaikki materiaalit kierrätetään. Paperijätettäkin tulee tuotannossa merkittävästi vähemmän kuin perinteisessä painamisessa. Lisäksi digipainamisessa ei käytetä esimerkiksi painolevyjä, joiden tekeminen vaatii kemikaaleja.

Tuulisähköstä poweria tuotantoon

Yksi Plusprintin asiakkaista on Pori Energia, joka toimittaa painotaloon myös kaiken sen tarvitseman sähkön. Koko Plusprintin tuotantoyksikkö toimii Pori Energian tuulisähköllä, jolla on valtava vaikutus painotalon ekologisuuteen. Toimitusjohtaja Kuivalainen muistuttaakin, että vaikka tuulisähkö onkin hieman kalliimpaa, on sen käyttäminen Plusprintille itsestäänselvyys.

Painotaloja vertaillessa Plusprintin ekologisuus onkin huippuluokkaa ja yritykset voivat käyttää tätä myös omassa markkinoinnissaan. Plusprintin Helsingin aluepäällikkö Tommi Laaksonen arveleekin, että yritysten valveutuneisuus ympäristöasioissa on kasvanut merkittävästi viime aikoina ja ekologisuus on yksi asiakassuhteen valintakriteereistä. "Meidän asiakkaamme voivat hyvällä omallatunnolla kertoa omille asiakkailleen, että heidän esitteensä on tuotettu niin ekologisesti kuin sen on mahdollista tai että saamasi käyntikortti on valmistettu ympäristöä säästävästä kierrätysmateriaalista", valaisee Laaksonen.

Asiasta kannattaa ehdottomasti tiedottaa omille asiakkailleen uutis- tai suoramarkkinointikirjeellä, sillä ympäristöasioiden huomioonottaminen luo varmasti lisäarvoa tarjoamillesi palveluille. Lisäksi levität sanomaa omille asiakkaillesi, jotta myös he pystyvät ottamaan omassa toiminnassaan ympäristöasiat paremmin huomioon. Voitkin kysyä lisätietoa tommi.laaksonen@plusprint.fi, jos haluat laatia omalle asiakaskunnallesi tiedotteen ympäristöasioiden vastuullisesta hoidosta. Pienetkin asiat ratkaisevat.

Paperillakin on väliä

Paperia valittaessa kiinnitetään liian harvoin huomiota sen valmistustapaan tai kierrätettävyyteen. Nykypäivänä on saatavilla useita kierrätysmateriaalista valmistettuja papereita ja lähes kaikki painotalot tarjoavat niitä. On kuitenkin helppo kutsua paperia "ympäristöystävälliseksi" perehtymättä asiaan sen tarkemmin. Muun muassa paperivalmistaja Papyruksen Pia Heino käsittelikin tätä asiaa blogissa. Asioidessasi Plusprintin kanssa, varmistat että asioista on otettu selvää ja painotuotteesi ovat aikuisten oikeasti juuri niin ekologisia kuin sinulle kerrotaan.

Pidetään yhdessä huolta ympäristöstä!

Nopea opas ekologisuuteen painotöitä teettäessä:
1. Valitse vastuullinen painotalo
2. Valitse yhdessä painotalon kanssa oikea materiaali
3. Kierrätä ylimääräiseksi jäänyt materiaali