9.10.2018 klo 15:00

Säästä luontoa avullamme | Plusprint.fi

Ilmastonmuutos on puhuttanut viime päivinä eri medioissa ympäri maailman, kun IPCC (lue tästä Yle:n uutinen aiheesta) julkaisi kattavan ilmastoraporttinsa. Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat ongelmat koskevat koko maailmaa ja raportin mukaan jo kahden asteen muutos lämpötiloissa aiheuttaisi mannerjäätiköihin peruuttamattomia muutoksia.

Jokaisen yksityishenkilön kuin yrityksenkin on otettava tosissaan taistelu ilmastonmuutosta vastaan ja lopulta melko pienet asiat vaikuttavat kokonaiskuvassa merkittävästi. Plusprint tarjoaa ekologisen vaihtoehdon painotuotteiden valmistukseen ja näin taistelemme omalta osaltamme ympäristön saastumista ja ilmastonmuutosta vastaan. Kun ekologisuus on mietitty kokonaisuutena, pystytään loppuasiakkaalle tarjoamaan tuote, joka on todella ympäristöystävällinen.

Kuinka Plusprint tuottaa ekologisia painotuotteita:

1) Käytämme tuotannossamme ainoastaan Pori Energian tuulivoimaa. Uusiutuva energia ei kuormita luontoa.

2) Käytämme vain vastuullisesti tuotettua paperia (FSC ja PEFC) sekä pyrimme tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman usein suomalaista paperia tai kartonkia tuotteen valmistukseen. Näin ollen kuljetuksesta syntyvät päästöt ovat merkittävästi pienempiä kuin ulkomailla tuotetuissa materiaaleissa.

3) Käytämme mahdollisimman paljon modernia digitaalista tekniikkaa. Tässä tuotantotavassa ei käytetä luonnolle haitallisia kemikaaleja ja tuotantoprosessista jää vain minimaalisesti hukkapaloja. Toisin sanoen ilmaan ei pääse kemikaaleja, jotka aiheuttaisivat otsonikerrokselle haittaa. Lisäksi moderni laitekanta säästää merkittävästi värejä, sillä uusi tekniikka mahdollistaa laadukkaan lopputuloksen pienemmällä määrällä väriä.

4) Kaikki tuotannostamme syntyvä jäte on kierrätettävää. Jäte kierrätetään oikeaoppisesti, jolloin uusiokäyttö on mahdollista.

5) Tilaamme pääasiassa suuria eriä materiaaleja, joka vähentää päästöjä pitkällä aikavälillä merkittävästi. Kun materiaalitilaukset hoidetaan kootusti, säästetään jakelijoilta tuhansia ajokilometrejä.

Ekologisuus ei nykypäivänä ole kustannuskysymys, sillä painotuotannossa monet tuotteet pystytään valmistamaan yhtä edullisesti tai jopa edullisemmin ekologisesti. Pyrimmekin näyttämään tietä painoalalla ja tekemään omat ratkaisumme vastuullisesti, mutta tinkimättä senttiäkään laadusta ja palvelusta.