Päästöjen kompensointi

Päästöjen kompensointi

Kompensoimme päästöjä ihan kaikista tuotteista. Tämä siis tapahtuu ihan vain ostamalla meiltä, ilman minkäänlaisia lisäkustannuksia. Jos haluat kompensoida kattavasti kaikki painotuotteista syntyvät päästösi sekin onnistuu helposti.

Päästöjen kompensointi on meille yksi tärkeimmistä keinoista luoda vastuullisia ja ympäristöystävällisiä painotuotteita. Sen lisäksi, että pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan päästöt, haluamme myös osaltamme kehittää suomalaisia metsiä ja hiilinieluja, joiden avulla voimme taata tuleville sukupolville puhtaamman ja terveemmän elämän. Tärkeää on huomioida, että kompensoimme ihan jokaisesta tuotteesta osan markkinoille, joilla ei ole kytkentää valtioiden viralliseen ilmastopolitiikkaan.

Tämä seikka on yksi tärkeimpiä kriteerejä, kun valitset toimijoita, jotka ihan oikeasti kompensoivat tuotteidensa hiilijalanjälkeä. Näin ollen päästökompensointi tuottaa ihan oikeasti uutta ilmastoa hyödyttävää toimintaa, jota ei olisi tapahtunut ilman päästökompensointiamme.

Päästöjen kompensointi on toteutettu kotimaassa, tukemalla ilmastopainotteista metsänhoitoa. Yhteistyökumppaninamme toimii suomalainen Hiilinieluntuottajat, joka vastaa päästökompensaation toteuttamisesta yhdessä suomalaisten metsänomistajien kanssa. Tämä on niin kutsuttua aitoa kompensaatiota, sillä tätä kompensaatiota ei lasketa Euroopan unioin ilmastotavoitteiden piiriin. Näin ollen syntyy aidosti uutta hiilinielua, jota ei olisi syntynyt ilman tekemäämme kompensaatiota.

Haluatko kompensoida kaikki painotuotteidesi päästöt?

Jos haluat kompensoida kaikki painotuotteista syntyvät päästösi, voimme tehdä yhdessä Hiilinieluntuottajien kanssa laskelman painotuotteidesi hiilijalanjäljestä. Tämän jälkeen teemme yhdessä kanssasi suunnitelman kuinka hiilijalanjälki hyvitetään täysimääräisesti.

Saat käyttöösi todistuksen, jossa ilmoitetaan läpinäkyvästi projektin maantieteellinen sijainti. Kaikki projektimme on mallinnettu Luken (Luonnonvarakeskus) Motti-ohjelmistoa hyödyntäen. Lisäksi Hiilinieluntuottajat valvoo aktiivisesti projektien toteutumista sähköisessä metsävarajärjestelmässä sekä suorittamalla pistokokeita. Voit milloin tahansa pyytää meitä kertomaan hiilinielusi tilanteen ja miten projekti edistyy.

Tuoteosastot
Sulje