Blogi

Painosanaston ABC

Digipaino, kirjapaino, offsetpaino, stanssaus, bleedit.. Näitä sanoja kuulee päivittäin graafisen alan työntekijänä, mutta asiakasta sanat saattavat hämmentää.


 

Mitä eroa muka on offsetpainolla ja digipainolla? Vaikka Plusprintin kanssa asioidessa pärjääkin normaalilla arkikielellä, haluamme tuoda tietoonne painoalan ja graafisen alan sanaston monimuotoisuuden ja selittää yleisimpiä termejä hieman auki.

PAINOTALOJEN SANASTON ABC

AD, art director
Visuaalinen suunnittelija, ulkoasun suunnittelija, taittaja, mainonnan suunnittelija. Vastaa töiden ulkoasusta.

Aihiolakkaus
Lakkausmenetelmä, jossa lakattavat alueet ovat painoaihion mukaisia. Esim. lakkakerros tehdään kohdistetusti vain kuvien päälle.

Arkistopaperi
Arkistointikelpoinen paperi. Vanhetessaan mahdollisimman vähän muuttuva, yleensä lumppusellupitoinen paperi, jota käytetään kauan säilytettäviin asiakirjoihin.

Arkki
1. Paperiarkki, painamaton nelikulmainen paperikappale.
2. Painoarkki, painettu paperiarkki, usean sivun kokonaisuus, joka painetaan kerralla ja jota taittamalla saadaan sen sisältämät sivut luettavaan järjestykseen. Aikakauslehti- ja kirjatyöt sekä esitteet painetaan tavallisesti 8-, 16- tai 32-sivuisina arkkeina, riippuen sivujen koosta.

Asemointi
1. Ilmoitus- ja sivuasemointi eli tekstien ja kuvien sijoittaminen kokonaisuudeksi lopullisille kohdilleen luonnoksen mukaan.
2. Arkkiasemointi eli painotuotteen sivujen sijoittaminen sellaisenaan järjestykseen, että ne taitettaessa seuraavat toisiaan oikeassa järjestyksessä.

Banderolli
Vyöte, jolla esimerkiksi lehtiniput sidotaan yhteen tai suuri mainoskangas, joka asetetaan kadun yläpuolelle.

Blokkiliimaus
Paperiarkkien liimaus nippuihin. Esimerkiksi 50 kpl/blokki.

Copywriter eli copy
Tekstisuunnittelija, joka vastaa teksteistä. Copyt työskentelevät pääasiassa mainostoimistoissa, mutta isoimpien organisaatioiden viestintäyksiköissä voi olla teksteihin erikoistuneita tiedottajia.

Cyan, syaani
Neliväripainatuksen syaani väri, kutsutaan myös siniseksi.

CMYK -värit eli prosessivärit
Painatuksessa käytettävät nelivärisarjan värit C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=key (musta). ks. myös PMS.

Digipaino
Digipaino on painotekniikka jolla paperille muodostetaan kuva suoraan digitaalisesta lähteestä. Digipainotekniikkaa hyödynnettäessä painosmäärät voivat olla hyvinkin pieniä, jopa vain yksi kappale.
Digitaalinen painotekniikka erottuu perinteisistä painotekniikoista monella tavalla, esimerkiksi:

  • Jokaisen arkin kuvapinta muodostetaan erikseen, mitä voi hyödyntää esimerkiksi vaihtuvan tiedon painamiseen
  • Paperinkulutus työn välivaiheissa on selvästi vähäisempää kuin muilla painomenetelmillä
  • Painoprosessissa käytetään selvästi vähemmän kemikaaleja, eikä niitä aina tarvita ollenkaan

Digitaalinen painaminen
Tetokoneelta tapahtuva painoaihion tulostaminen paperille suoraan tai välillisesti. Kutsutaan myös elektroniseksi painamiseksi.

Digitaalinen taitto
Valmiin tekstin, kuvien ja muun aineiston sijoittaminen sivulle sivunvalmistusohjelmalla, kts. Taittaminen.

Digitaalivedostus
Vedostaminen suoraan tiedostosta.

Dispersiolakka
Vesiohenteinen infrapunavalolla kuivattava painokonelakka, joka antaa hyvän kiillon.

DPI, Dots Per Inch
Pisteteiden lukumäärä tuumalla. Tulostusprosessissa käytetyn tulostustarkkuuden mittayksikkö ilmaistuna siten, kuinka monta pistettä (eli kuinka tarkasti) tulostusprosessi tulostaa yhden tuuman matkalle. Tätä mittayksikköä käytetään usein myös kuvien skannausresoluution ilmaisemiseen jota tulisi ilmaista mitalla Ppi (Pixels Per Inch), mutta käytännöksi on muodostunut ilmaisu dpi.

Erikoispaperit
Laaja ryhmä erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia, yleensä jatkojalostettavia papereita. Esim. kotitalous- ja saniteettipaperit, tapetin pohjapaperit, etiketit, säkkipaperit, kääre-, pakkaus-, kirjekuori-, joustopakkaus- ja teollisuuspaperit.

Foliointi
Ohuen metallikalvon kiinnittäminen kartongille puristamalla kuumennettua sinkkilaattaa vasten. Esimerkiksi kiiltävä kultafoliointi.

Fontti
1. Kts. Kirjasinleikkaus.
2. Fontti on myös kirjasinkuvioiden elektroninen piirto-ohje -tiedosto.

FTP
File Transfer Protocol. Tiedostonsiirtoprotokolla. Internetissä yleisesti käytössä oleva tiedoston/tiedostojen siirtotapa. FTP-siirrossa käytetään usein ns. FTP-ohjelmaa. Monet FTP-ohjelmat ovat ilmaisia (Freeware).

GIF
Kuvatiedostomuoto, yleinen internetissä. GIF on ns. matalaresoluutio RGB ?kuvamuoto, joten GIF-muodossa olevia kuvia ei tule käyttää painotuotannossa.

JPEG
Pakattu kuvatiedostomuoto, jolla bittikarttakuva saadaan vähemmän tilaa vievään muotoon. Voidaan määritellä ns. Quality-arvo, mitä pienempi sitä pienempi tiedostokoko mutta samalla kuvan laatu heikkenee merkittävästi.

Jälkikäsittely
Kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle, esimerkiksi leikkaus, taitto, stiftaus, liimaus, perforointi, stanssaus jne.

Kartonki
Paksuhko kankea paperi, joka valmistetaan useimmiten monikerroksisena ja käytetään yleisimmin pakkauksissa (neliömassa 170 ? 600 g/m2).

Kaseeraus
Painetun tai painamattoman paperin liimaus paksummalle materiaalille.

Kevyesti päällystetty paperi
Paperi, jonka päällystemäärä paperin kummallakin puolella on yleensä n. 7-14 g/m2.

Kevyt painopaperi
Painopaperi, jolla on suuri bulkki- eli ominaistilavuus, paino alle 40 g neliömetriltä; käytetään puhelin-, osto- ja myyntiluetteloihin sekä lentopostipainatuksiin.

Kirjapaino
Yleisnimitys painolaitokselle.

Koevedos
Tavallisimmin monivärikuvan vedos, joka toimitetaan työn teettäjälle hyväksyttäväksi.

Kohopainanta
Preeglaus on painanta, jossa kirjaimet tai kuvio tulevat näkyviin kohokuvina. Voi olla kompakti tai outline.

Kuumaliimaus, Hot-Melt
Sidontatapa, jossa arkit ja kansi kiinnitetään toisiinsa selästään koneella ilman lankaa. Niin sanottu pokkarisidonta.

Lakkaus
Painetun pinnan tai sen osien, kuten kuvien lakkaaminen kiillon ja värikkyyden lisäämiseksi tai painopinnan suojaamiseksi.

Laminointi
Paperin tai kartongin päällystäminen kuumentamalla ohuella kalvolla, antaa tuotteelle erittäin kestävän pinnan. Laminointi voi olla kiiltävä tai mattapintainen.

Lehtipaino
Lehtien, esitteiden ja mainospainotuotteiden painatukseen erikoistunut painolaitos.

Leikkausvara, bleed
Painotuotteen reunojen ulkopuolelle puhtaaksileikkausta varten jätettävä siistimisvara.

Leipäteksti
Painotuotteen varsinaista sisältötekstiä eli yleensä käsikirjoitusliuskoja tai ladottuja palstoja. Ingressi ja otsikot eivät kuulu leipätekstiin.

Leiska
Lay-out, esim. mainoksen tai mainostekstin visuaalinen suunnitelma.

Liimanidonta
Taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella pehmeisiin kansiin.

Liimasidonta
Taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella koviin kansiin.

Lomakepaino
Lomakkeiden painamiseen erikoistunut painolaitos.

Magenta
Neliväripainatuksen punainen, ?marjapuuronpunainen? jonka päälle yleensä painetaan keltainen väri, kun halutaan lämmin punainen sävy.

Mattalakka
Himmeäpintainen lakka.

Mattalaminointi
Himmeällä polypropyleenikalvolla tehtävä laminointi.

Mattapaperi
Himmeäksi kiillotettu paperi.

Monikerroskartonki
Kartonki, joka koostuu useammasta kerroksesta. Kahdella tai useammallakin kerroksella voi olla sama koostumus.

Neliömassa
Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja pintapaino.

Nuuttaus
Paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittamisen helpottamiseksi.

Offset
Painomenetelmä, jossa painoväri siirretään painopinnalta paperille yleensä kumikangaspintaisen siirtosylinterin avulla.

Offsetlakka
Offsetpainokoneella painettava lakkaus, jolla voidaan lisätä painettujen pintojen käsittelykestävyyttä.

Offsetpaperi
Paperi, jonka valmistuksessa on huomioitu offsetpainomenetelmän erikoisvaatimukset, kuten pintalujuus.

Offset-arkkipainokone
Yleensä laakapainokone, jossa värinsiirto on toteutettu offset-menetelmällä ja paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina.

Opasiteetti
Paperin läpinäkymättömyyden mitta; läpinäkymättömällä paperilla on korkea opasiteetti

Osoitteistus
Postitusosoitteen liimaaminen tai tulostaminen painotuotteeseen ATK-rekisteristä tai usein excel-tiedostosta.

PDF, Portable Document Format
PDF on Adoben kehittämä PostScript -kieleen pohjautuva käyttöjärjestelmäriippumaton, siirrettävä tiedostomuoto. Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. PDF-tiedosto on tulostimen ja näytön tarkkuudesta riippumaton, vrt. PostScript.

Perforointi
Paperin lävistäminen paino- tai taittokoneessa lävistysterillä siten, että esimerkiksi kuponki on helppo repäistä irti repäisylinjaa pitkin.

Plaano
Painettu tai painamaton paperiarkki, jota ei ole taitettu.

Preeglaus
Painanta, jossa kirjaimet tai kuvat tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä korkopainanta.

Prepress, repro
Painamista edeltävät toimenpiteet.

Repro, prepress
Tekstin-, kuvan- ja sivunvalmistus.

Resoluutio
Lukutarkkuus eli vierekkäisten tai toisiaan seuraavien lukupisteiden määrä ilmoitetulla matkalla, kts. Ppi, Lpi, Dpi.

RGB
Kolmivärijärjestelmä mm. tietokoneen näytöllä, jossa kuvan värejä toistetaan kolmella värillä: R = Red (punainen), G = Green (vihreä) ja B = Blue (sininen), kts. lisäävä värinmuodostus.

Rotaatiopainokone
Rotaatiopainokone painokone, jossa paperi ajetaan rullalta.

Silkkipaino, seripaino
Painomenetelmä, jossa väri siirretään paperille väriä läpäisevän verkon tai kankaan läpi siten, että ei-painavat pinnat ovat tukossa.

Sivutaitto
Valmiin tekstin, kuvien ja muiden elementtien sijoittelun suunnitteleminen.

Skannaus
Tekstin tai kuvien siirtämistä tietokoneelle optisen lukijan (skanneri) avulla digitaaliseen muotoon.

Stanssaus
Paperin tai kartongin muotoleikkaus.

Stiftaus
Hakassidonta on nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään toisiinsa metallihakasin useimmiten sarjanitomakoneella.

Syaani, cyan
Nelivärisarjan syaani painoväri, kutsutaan myös siniseksi.

Taittaminen
Painetun arkin taittelu taittokoneella siten, että taitetussa arkissa sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

TIF, TIFF
Tag Image File Format. Yleinen kuvien tallennukseen käytetty tiedostomuoto.

Tulostus
Yleisnimitys valottamiselle ja kirjoittamiselle (printtaus).

Uusiopaperi
Pääosin tai kokonaan keräyspaperista valmistettu paperi.

Vedos
Painotyötä vastaava tuloste, jonka tulisi vastata mahdollisimman tarkasti lopullista painotuotetta.

Vedostus
Tekstin, kuvan, sivun tai koko painoarkin kopiointi tai erillinen tulostaminen tarkistusta varten.

Vektorointi
1. Tekstien vektoroiminen eli tekstien muuntaminen poluiksi. Tekstin vektorointikäsky löytyy DtP-ohjelmissa yleensä jollakin seuraavista nimistä: Convert To Curves, Muunna Poluiksi, Muunna Ääriviivoiksi, Muunna Viivoiksi, Convert To Outlines, Convert Text To Outlines, Conert to Paths
2. Kuvan tai logon vektoroiminen resoluutioriippumattomaan skaalattavaan vektorigrafiikkamuotoon. Esim. bittikarttamuotoinen skannattu logo voidaan vektoroida esim. Adobe Streamline -ohjelmassa vektorimuotoon. Tällöin logoa voi skaalata ilmoituksessa tarvittaessa rajattomasti.

Lähteet:
Plusprint
pmlehti.fi
Wikipedia

Tuoteosastot
Sulje