Blogi

Taklataanko markkinat markkinoimalla?

Plusprint toimii yhteistyökumppanina Young Lions Finland-kilpailussa, jossa haettiin seuraavia mainosalan tähtiä edustamaan Suomea Cannes Lions -loppukilpailuun.


Plusprintin Uudenmaan myyntipäällikkö Niina Tielinen toimi Suomen osakilpailun tuomaristossa Suomen osakilpailussa. Nyt Tielinen haastetteli kilpailun tuomareita – Sari Haavistoa, Karri Gardemeisteria, Kuisma Väänästä, Ville Ohtosta sekä Eka Ruolaa. Kyseessä on viisi pitkän linjan viestinnän ja markkinoinnin huippuosaajaa, jotka kertoivat oman näkemyksensä vallitsevan tilanteen taklaamiseen.

Viisi asiantuntijaa kertoivat näkemyksensä markkinoinnista koronan jyllätessä | Plusprint.fi
Viisi asiantuntijaa kertoivat näkemyksensä markkinoinnista koronan jyllätessä | Plusprint.fi

Pää puskaan vai katse eteenpäin?

Tässä hetkellisessä mollivoittoisessa ajanjaksossa on tärkeää olla itselleen armollinen sekä pitää pää kylmänä. Suunnata katse lähitulevaan sekä keskittää energia siihen mitä voi omassa liiketoiminnassaan kehittää ja parantaa. Konkreettisten asioiden tekeminen voi kuitenkin olla hankalaa, kun maailma on pysähtynyt ja globaali talous sakkaa. Mitä voimme konkreettisesti tehdä, jotta nousemme tästä vahvempina ja valmiina uuteen aikaan?

Miten markkinointia tulisi johtaa poikkeustilassa?

Salomaan Sari Haavisto muistuttaa, että nyt on hyvä aika päivittää markkinointistrategia ja tehdä tekoja, jotka vahvistavat kuluttajien luottamusta yritykseen, sen tuotteisiin ja palveluihin. On tärkeää ottaa huomioon muuttunut yhteiskunnan ja kuluttajan elämäntilanne. Markkinoinnista löytyy paljon esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttaan poikkeusoloissa.


Karri Gardemeister, Luova johtaja, Villivisio
Karri Gardemeister, Luova johtaja, Villivisio

Villivision Karri Gardemeister analysoi, että osalla bisnes floppaa, osalla menee kutakuinkin normaalisti ja osa on ongelmissa koska liiketoiminta roihuaa, kysyntä on kasvanut niin, että esim. tuotanto ei pysy perässä ja palvelun laatu sakkaa. On tärkeää ensin tunnistaa missä sattuu eniten. Kun tiedetään mihin tähdätään, voidaan auttaa sekä itseämme että asiakkaitamme ja ratkaista oikeita asioita.

 

Kuisma Väänänen, Art Director, IVALO
Kuisma Väänänen, Art Director, IVALO

Kuisma Väänänen IVALO Creativesta painottaa, että brändit, jotka tekevät hyvää ja relevanttia markkinointia muistetaan, oli tilanne mikä tahansa. Jos brändillä on poikkeustilanteesta huolimatta mahdollisuus tehdä markkinointia, miksi sitä pitäisi nyt tehdä eri tavalla kuin normaalisti? Oma, tunnistettava ja pitkäjänteisesti tehty markkinointiviestintä kantaa myös vaikeiden aikojen yli.

 

Ville Ohtonen, Creative Director, TBWA\Helsinki
Ville Ohtonen, Creative Director, TBWA\Helsinki

TBWA/Helsingin Ville Ohtonen muistuttaa, että Kantarin tutkimuksen mukaan ne brändit, jotka eivät vähentäneet näkyvyyttään vuoden 2008 kriisissä, toipuivat YHDEKSÄN kertaa nopeammin kuin mainontaansa karsineet. Mikäli haluat rakentaa brändiäsi pitkäjänteisemmin kuin kvartaali kerrallaan, tiedät mitä tehdä.

 

Eka Ruola, Toimitusjohtaja CEO & ECD, Hasan&Partners
Eka Ruola, Toimitusjohtaja CEO & ECD, Hasan&Partners

Hasan & Partnersin Eka Ruola kertoo, että markkinoinnissa pitää aina olla jalka kaasulla. Moderni markkinointi on jatkuvaa sormi asiakkaan pulssilla pitämistä. Markkinointiviestinnän osalta on syytä kyetä notkeisiin muutoksiin maailmantilanne tai vaikkapa kilpailutilanne huomioiden.

Poikkeustilassa pitää olla erityisen hereillä. Kriisiä ei tule käyttää hyödyksi ylikaupalliselle luukutukselle, vaan brandin pitää osoittaa vahva arvopohjansa ja kyetä empaattisuuteen. Voittajia ovat ne brandit, jotka pystyvät relevantilla tavalla tuomaan helpotusta ihmisten elämään kriisin keskellä.


Mitä pitää ottaa huomioon, kun tilanne alkaa helpottumaan?

Sari Haavisto

Ole valmiina painamaan kaasua. Sekä kuluttajien että yritysten tarpeet patoutuvat päivä päivältä. Tiedätkö, miten kilpailijasi toimii nyt ja jatkossa, onko alalle tullut uusia kilpailijoita? Tiedätkö, miten asiakkaittesi ostokäyttäytyminen muuttuu? Jääkö muutos pysyväksi? Miten tarjoat potentiaaliselle tai nykyasiakkaallesi ylivertaisen asiakaskokemuksen, jolla houkuttelet hänet juuri sinun palvelusi luokse? Missä ja miten saat viestisi parhaiten perille?

Karri Gardemeister

Poikkeustilanteen aikana kannattaa tekemisiään tarkastella kaksilla laseilla: toisilla katsotaan lähelle ja nopeasti. Onko nämä meidän lyhyen tähtäimen teot sellaisia, että ne voisivat elää myös poikkeustilan jälkeen. Kenties uusina palveluina, asiakasryhminä tai sisäisinä toimintatapoina. Poikkeusajan jälkeen tilanne ei välttämättä palaa aivan samaksi kuin ennen koronaa. Toimijoiden korona-ajan aikana tekemiset muokkaavat uutta normaalia ja oma asento kannattaa laittaa sen mukaan. Mitä minä voin tehdä nyt, jotta saan parempaa asemaa myös poikkeusajan jälkeen?

Ville Ohtonen

Paras tapa varmistaa menestys on valmistautua. Kun eristys lakkaa, suomalaiset haluavat jälleen kuluttaa ? ehkä jopa ottaa takaisin menetettyjä kokemuksia. Mikäli brändi alkaa tuolloin vasta suunnitella markkinointiaan, on se auttamattomasti myöhässä. Protip: valmistaudu syksyyn jo ennen kesälomia.

Eka Ruola

Jo ennen tilanteen helpottumista on syytä tehdä toimenpiteitä. Kun shokki on ohi, pää pitää nostaa pensaasta, vaikka tilanne on vielä päällä. Fiksu markkinoija lähtee jo simuloimaan aikaa kriisin jälkeen ja sitä millaisessa kaupallisessa asetelmassa brandi nousee kriisin jälkeen. Tässä asiakasymmärrys ja asiakaskeskeisyys on olennaisessa osassa. Kun tilanne sitten helpottaa, on hyvä ymmärtää, että olemme uuden maailmanjärjestyksen äärellä. Kaikki on toisin. Sellaista vaihtoehtoa, että jatketaan kuten mitään ei olisi ollutkaan, tuskin on. Mutta asiakaskeskeisyyteen keskittynyt yritys löytää reitin hyvän reitin uutta aikaa kohti.

Kuisma Väänänen

Videopuhelut ja etäpalaverit ovat tulleet jäädäkseen ja ikäihmisistä toivottavasti kannetaan huolta tulevaisuudessa yhtä paljon kuin nyt. Toivon, että myös käsiä muistetaan pestä jatkossakin yhtä ahkerasti!

Markkinoinnilla pitää erottua | Plusprint.fi
Markkinoinnilla pitää erottua | Plusprint.fi

Markkina muuttuu. Miten viestintätyyli on huomioitava muuttuneessa markkinassa?

Sari Haavisto

Melkeinpä jokaisen yrityksen kannattaa tehdä syvällinen analyysi omaan liiketoimintaansa ja päivittää suunnitelmansa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Meillä Salomaalla on laaja joukko markkinoinnin eri osa-alueiden asiantuntijoita, joiden näkemyksiä suosittelen seuraamaan. Markkinointitoimistomme Dagmar julkaisee Näkemyksiä poikkeustilassa -blogisarjaa ja muita ajankohtaisia artikkeleita. Dagmar seuraa suomalaisten arjessa ja ostokäytöksessä tapahtuvia muutoksia kahden viikon välein tehtävällä Poikkeustilan kuluttajabarometrillä.

B2b-yritysten kaupallistamiseen, tuotteistamiseen ja kansainvälistymiseen erikoistuneen Proof Advisoryn Tommi Pelkonen kirjoitti jo helmikuussa oivan katsauksen Globaali talous ja kilpailuetu 2020-luvulla. Tommi muistuttaa, että kriisien ja globaalien haasteiden keskellä on paras aika kiteyttää oma kilpailuetu kuntoon. Digitaaliseen markkinointiin ja verkkoanalytiikkaan keskittyvä Quru rakensi poikkeusajan webinaarisarjan. Sarjassa annetaan vinkkejä mitä tehdä, kun asiakkaat siirtyvät yhdessä yössä digiin, kun haluaa kasvattaa myyntiä hakukoneissa tai kun korona vaikuttaa sivustoliikenteeseen. Webinaarin voi tilata tallenteina. Voiton kutsu yhdessä tekemiseen tässä markkinamuutoksesta voi myös tuoda lisäargumentteja markkinointistrategian ajankohtaisuuteen.

Ville Ohtonen

Kriisiaikana viestien sävyssä pitää olla armollinen vastaanottajille. Maailmantuskaa lisäämällä ei voita sympatiaa puolelleen.

Kuisma Väänänen

Perusasioiden arvostus tulee kasvamaan. Tilanne on opettanut, että yksinkertaisilla asioilla pärjätään ja yhteen hiileen puhaltamalla voidaan ratkaista hankaliakin asioita. Uskon, että inhimillisyys tulee nousemaan läpinäkyvyyden rinnalle tärkeäksi teemaksi yritysviestinnässä. Laadukkaan viestinnän merkitys korostuu. Olemme nähneet kriisin aikana niin selkeää kuin myös sekavaa viestintää. Tiedonjanoiselle ihmiselle mikään ei ole ikävämpää kuin epäselvästi ilmaistu asia.

Eka Ruola

Asiakas, ihminen, on kaikki. Asiakaskeskeiset brandit, jotka kykenevät älykkääseen empaattisuuteen kohoavat päätä pidemmäksi muita. Tulemme varmasti siirtymään positiivisemman ja emotionaalisemman tarinankerronnan äärelle.

Karri Gardemeister

Jos olet auttava ja ratkaiseva, olet jo hyvällä mallilla. Tuputa ja ratsasta pelolla tai tilanteen vakavuudella niin homma ei välttämättä etene. Ne brändit, ja ihmiset niiden takana ja sisällä, jotka ovat empaattisia, auttavaisia ja ratkaisevat jotain muistetaan nyt ja koronan jälkeen.

Vastuullisuus on elintärkeä osa yrityksen toimintatapaa ja ihmiset ovat hyvin tietoisia ympäristöä kuormittavista asioista. Mitä vastuullisuus merkitsee?

Markkinoinnin ammattilaiset toteavat kuin yhdestä suusta että ekologisuus on pakko huomioida aivan kaikessa toiminnassa. Tämä aika auttaa meitä ymmärtämään, kuinka haavoittuvainen planeettamme ja me itse olemme. Ekologisuus on tärkeää kaikessa, sillä ihmiset ovat yhä valistuneempia ja maailma ylirasittuu jatkuvasti. Väärät valinnat heikentävät viestinnän vaikutusta ja erilaiset yksityiskohdat nousevat esille? kuten vaikkapa painotuotteen ekologisuus.

Kuinka otamme ympäristöarvot huomioon toiminnassamme?

Millaisesta kilpailusta on kyse?

Kysy lisää aiheesta:
Niina Tielinen
niina.tielinen@plusprint.fi

Tuoteosastot
Sulje